• جمعه, 22 سرطان 1403
    خبرگزاری افغان ایرکا

پاکستان مراکز مرزی بیشتری را برای بازگشت مهاجرین غیر قانونی باز کرده است

پاکستان مراکز مرزی بیشتری را برای بازگشت مهاجرین غیر قانونی باز کرده است

یک مقام محلی پاکستان می گوید که امروز مرکز های بیشتر در یک گذرگاه مرزی با افغانستان گشایش یافت تا روند بازگشت افغان های بی اسناد تسریع شود.

عبدالناصر خان ، معاون کمیشنر منطقۀ خیبر به خبرگزاری رویترز گفت که شمار تاسیسات در گذرگاه تورخم مسیری که بسیاری از مهاجرین افغان از طریق آن به افغانستان باز می گردند سه برابر افزایش یافته است.

او افزود که حدود 20 هزار نفر دیروز از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان عودت کردند.

به گزارش رویترز، بیش از 35 هزار افغان بی اسناد از طریق گذرگاه چمن به کشور خود بازگشته اند.

در همین حال شکایت های وجود دارد که پولیس پاکستان شماری از افغان هایی دارای اسناد را نیز دستگیر و اخراج کرده است.

ضرب الاجل حکومت پاکستان در زمینۀ اخراج شهروندان خارجی فاقد اسناد از آن کشور به شمول افغان ها به روز سه شنبه 31 اکتوبر به پایان رسید و روند خروج اجباری این افراد به روز چهارشنبه اول ماه نوامبر آغاز شد.

  پربازدید ترین