• جمعه, 22 سرطان 1403
    خبرگزاری افغان ایرکا

پاکستان، «عزم استحکام» یا «هزم استحکام»؟

افغانستان در چهل سال گذشته با حمایت پاکستان میدان جهاد و تشکیل نظام اسلامی و شرعی بود، آیا حالا پاکستان به چنین میدانی مبدل نشده است؟  

به نظر میرسد دولت پاکستان عزم خود را برای جنگ با تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان و گروه های دیگر مخالف به نام جنگ با تروریزم و افراط گرایی جزم کرده است.

پاکستان به خصوص در دو سه سال اخیر بر سر دوراهی مذاکره و جنگ با تحریک اسلامی طالبان این کشور قرار داشت و یکبار این مذاکره را در کابل و با میانجیگری تحریک حاکم طالبان افغانستان با تی تی پی انجام داد که به آتش بس موقت و ناپایدار انجامید. هر چند جنگ میان دولت پاکستان و تی تی پی پس از پایان آتش بس در سال گذشته ادامه یافت، اما حاکمان نظامی و ملکی پاکستان هنوز تصمیم جدی خود را در گزینش یکی از دو راه مذاکره و تفاهم و راه تقابل و جنگ با تی تی پی اتخاذ نکرده بودند. چونکه توسل به هر یکی از این دو راه برای پاکستان بسیار دشوار و بسیار پرهزینه بود و است. اما سرانجام حاکمان پاکستانی دیروز اعلان کردند که راه جنگ و تقابل را برگزیده اند:

کمیته عالی برنامۀ اقدام ملی پاکستان به ریاست شهباز شریف، نخست وزیر این کشور، دیروز شنبه عملیات "عزم استحکام" را در سراسر این کشور برای "مبارزه با تروریزم و افراط گرایی" تصویب کرد. وزیران اعلای ایالتی، وزیران ارشد دولت فدرال، جنرالان و مقام های ارتش و استخبارات نظامی آن آی اِس آی، مقامات ارشد ملکی و پارلمان در این این نشست شرکت داشتند. در بیانیۀ این کمیته آمده است که جنگ علیه تروریزم و افراط گرایی، جنگ پاکستان برای بقا و رفاه این کشور است و این عملیات نماد عزم تزلزل ناپذیر ملت برای ریشه کن کردن بلای تروریزم و افراط گرایی و تضمین ثبات و امنیت برای همه شهروندان است.

آیا عملیات عزم استحکام به هزم استحکام تبدیل نخواهد شد؟
پاکستان که بیشتر از 115 میلیارد دالر بدیهی دارد، از نظر اقتصادی بسیار دشوار است که هزینۀ این جنگ را پرداخت کند. شاید پاکستانی ها در عملیات عزم استحکام به کمک و همراهی امریکا چشم دوخته باشند که هفتۀ گذشته سفیر آنها در واشنگتن رسماً دست گدایی را بسوی امریکا دراز کرد تا آنها را در جنگ با تروریزم کمک و همراهی کند. آیا امریکایی ها پاکستان را از نظر اقتصادی و تسلیحاتی در این جنگ کمک خواهند کرد و در کنار آنها ایستاد خواهند شد؟

صرف نظر از هر تصمیمی که امریکایی ها برای کمک به پاکستانی ها در عملیات عزم استحکام بگیرند، پاکستان حالا به میدان جهاد تبدیل شده است که مجاهدان تحریک طالبان پاکستان برای تشکیل نظام اسلامی و اجرای شریعت در این میدان می جنگند.

اگر افغانستان در چهل سال گذشته با حمایت پاکستان میدان جهاد و تشکیل نظام اسلامی و شرعی بود، آیا حالا پاکستان به چنین میدانی مبدل نشده است؟

◄محمد اکرام اندیشمند

  پربازدید ترین