• سه شنبه, 25 اسد 1401
    خبرگزاری افغان ایرکا

اعتراض باشنده گان شاه شهید به عدم توجه دولت به وضعیت آنان به خشونت کشیده شد

اعتراض باشنده گان شاه شهید به عدم توجه دولت به وضعیت آنان به خشونت کشیده شد
<p style="text-align: justify;">خانواده های قربانیان رویداد شاه شهید کابل در اعتراض به بی پروایی حکومت به وضعیت شان امروز تظاهرات کردند که این تظاهرات به خشونت کشانده شد و یک تن در این رویداد زخم برداشت.<br /> معترضان که جاده شاه شهید کابل را برای رفت و آمد بسته کرده بودند از حکومت خواستند که وعده هایش را عملی سازد.<br /> آنان ادعا دارند که حکومت در رابطه با آنان بی پروایی کرده و هیچ کمکی به آنان نرسیده است.<br /> تظاهرکننده گان هشدار میدهند که اگر به خواست های آنان رسیده گی نشود. دست به تظاهرات گسترده ای خواهند زد.<br /> شاه شهید؛ آسیب دیده گان رویداد شاه شهید هنگامی که صبح روز یکشنبه میخواستند در جادۀ شاه شهید کابل خیمه های اعتراض برپا کنند با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شدند. سپس معترضان خشمگین شدند؛ نیروهای امنیتی هم به معترضان شلیک کرد که در این رویداد یک تن از معترضان زخم برداشت.<br /> یکی از معترضان گفت: "ما یک هفته پیش حوزه و وزارت داخله را خبر کردیم؛ اما امروز که ما خیمه زدیم امنیت ما را نگرفتند و بر ما شلیک کردند و برادرم را زخمی کردند".<br /> یکی دیگر از این افراد افزود: "دولت فاسد است، به ما رسیده گی نکرده ما خانه نداریم، آنان باید خانه هایمان را بازسازی کنند".<br /> مادرانی که در این رویداد عزیزانشان را از دست داده اند میگویند که در این خیمه های اعتراض انقدر انتظار خواهند کشید که حکومت به دادشان برسد.<br /> یکی از این مادران به طلوع نیوز گفت: "دو بچه ام شهید شدند و حالی یکی دیگرش را زخمی کردند و به پایش مرمی زدند".<br /> یکی دیگر از معترضان افزود: "ما خانه نداریم؛ در خانه خویش و قوما هستیم تا چه وقت آنجا باشیم یک سرپناه می خواهیم".<br /> یکی دیگر از ساکنان منطقه شاه شهید می گوید: "در یکی از مسافرخانه ها بیش از دوازده تن بودند؛ اما مرده هایشان هم نیست، دولت شمار تلفات را کم میگوید."<br /> معترضان میگویند تا هنگامی که به زخمیان این رویداد توجه نگردد و نیز برای خانواده های قربانیان این رویداد غرامت پرداخت نشود و برای انان سرپناه داده نشود؛ آنان به اعتراض شان ادامه می دهند.<br /> در حدود یک ماه پیش انفجاری در منطقه شاه شهید کابل رخ داد، در این رویداد در حدود پنجصد تن کشته و زخمی شدند.</p>

  پربازدید ترین