• سه شنبه, 25 اسد 1401
    خبرگزاری افغان ایرکا

حضور سفیر افغانستان در جشنواره بزرگ صلح و سلامت در تهران

حضور سفیر افغانستان در جشنواره بزرگ صلح و سلامت در تهران

بعد از ظهر چهارشنبه 26 ثور / اردیبهشت 1379 دکتور نصیر احمد نور سفیر کبیر و نماینده فوق العاده ج.ا. افغانستان در تهران در حالی که آقای جمال انصاری مسئول بخش دانشجویی سفارت ایشان را همراهی می کرد در جشنواره بزرگ صلح و سلامت که به همت انجمن مطالعات بین الملل صلح افغانستان در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی تهران برگزار شد، اشتراک و سخنرانی نمودند.
در بخش سلامت این جشنواره از جناب سفیر و آقای انصاری جهت افتتاح آن بخش چکاپ کامل پزشکی نیز به عمل آوردند.

  پربازدید ترین