• پنج شنبه, 09 قوس 1402
    خبرگزاری افغان ایرکا

رفتن زنان و دختران به «بندامیر بامیان» منع شد

رفتن زنان و دختران به «بندامیر بامیان» منع شد

خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که امروز شنبه، 4 سنبله، به بامیان رفته است گفته که بعد از این، سیاحت و تفریح زنان و دختران به بند امیر ولایت بامیان ممنوع است.

او در یک نشست خبری در این ولایت گفته که طی دو سال گذشته، زنان و دختران حجاب را رعایت نکرده‌اند.

حنفی هم‌چنان افزوده است: «کسانی تبلیغ نکنند که باز خانم‌ها را بند کردند. دو سال تجربه کردیم. آزموده را آزمودن خطاست. در این دو سال کسی عمل نکردند و بعد از آن در بند امیر، خانم‌ها و خواهران رفته نمی‌توانند.»

او از محتسبین این وزارت خواسته که جهت ساختن یک اصول برای تفریح و سیاحت زنان به بند امیر، همکاری کنند.

وی همچنان گفته است: «سیاحت و تفریح نه فرض است و نه واجب.»

طالبان با تسلط در افغانستان، طی دو سال گذشته قیودات زیادی را بر زنان و دختران وضع کرده‌ و کاملا آنان را خانه‌نشین نموده‌اند.

  پربازدید ترین