Share/Save/Bookmark

کد مطلب :72694
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 جوزا 1398 ساعت : 09:37:12

جاپان به پشتیبانی از کمک به پناهندگان افغانستانی در ایران ادامه می دهد

دولت جاپان همواره به پشتیبانی از کمک های انسان دوستانه به پناهندگان افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهد.

به نقل از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) ایران در تهران؛ دولت جاپان با اهدا کمک 973.214 دلاری  به آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران، ادامه تعهد خود برای حمایت از پناهندگان افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران را به قوت تایید کرد.

حمایت مالی دولت جاپان در راستای پشتیبانی از اجرای پروژه ها و فعالیت های آژانس پناهندگان که هدف آنها خدمت رسانی به خانواده های آسیب پذیر پناهنده افغانستانی است، در بازه زمانی فروردین تا آذر ماه 1398 و با هماهنگی همتای اصلی آژانس پناهندگان سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران (BAFIA) مورد استفاده قرار می گیرند.

این کمک از اجرای راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی که توسط شرکای متعددی در حال اجرا می باشند، حمایت خواهد کرد. این راه حل ها بعنوان بخشی از تلاش های ملی برای افزایش دستیابی به سیاست های فراگیر در خصوص بهداشت، آموزش و معیشت پناهندگان می کوشند. این حمایت مالی به طور خاص، در راستای پوشش و حمایت از "طرح بیمه سلامت" برای پناهندگان، افراد با نیازهای خاص، ساخت مدرسه، آموزش فنی و حرفه ای برای پناهندگان و پروژه های زیرساختی اولیه و پایه در مهمانشهرها و مناطق دورافتاده شهری هزینه خواهد شد.

سال جاری چهلمین سال از زمان ورود پناهندگان افغانستانی به ایران است. نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، آقای ایوو فریسن با قدردانی از حمایت های مالی جاپان از پناهندگان در ایران، اذعان داشت: "جامعه بین المللی باید حمایت های خود از کشورهایی چون ایران که میزبان چنین جمعیت پناهنده بزرگی هستند را افزایش دهند. حمایت مالی جاپان هم‌راستای پیمان جهانی برای پناهندگان که اخیرا مورد تایید قرار گرفته است بوده و به حمایت از کشورهای میزبان در مدیریت جابجایی های بزرگ پناهندگان، از جمله وضعیت طولانی مدت افغانستان می پردازد".

سفیر جاپان در ایران، آقای میتسوگو سایتو، ادامه همکاری نزدیک جاپان و آژانس پناهندگان را تائید کرد: "جاپان یکی از بزرگترین و برجسته ترین حامیان مالی آژانس پناهندگان سازمان ملل خواهد ماند که در سطح جهانی و در ایران از این سازمان حمایت می کند، و این در حالیست که آژانس پناهندگان با هماهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران نقشی حیاتی در راستای پشتیبانی از پناهندگان دارد".

آقای ایوو فریسن می افزاید: "به لطف حمایت های مالی متعهدانه جاپان در سال های گذشته، آژانس پناهندگان با هماهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی توانسته است دسترسی پناهندگان به آموزش، فرصت های معیشتی و مراقبت های بهداشتی را به ویژه از طریق طرح بیمه سلامت افزایش دهد که دستاورد مهم ایران برای پناهندگان است".

جمهوری اسلامی ایران با خدمت رسانی به حدود یک میلیون پناهنده افغانستانی و حدود 30.000 پناهنده عراقی، میزبان یکی از بزرگترین جمعیت های پناهنده در جهان است. 97 درصد از این جمعیت در مناطق شهری و در کنار ایرانیان زندگی می کنند. سه درصد باقی مانده این جمعیت در 20 مهمانشهر دولتی برای پناهندگان ساکن هستند. بر اساس تخمین های دولت، علاوه بر پناهندگان افغانستانی دارای مدرک، 1.5 تا 2 میلیون افغانستانی بدون مدرک نیز در جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند.
آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران، 35 سال است که در ایران حضوری بی وقفه داشته و با همکاری نزدیک با همتای اصلی دولتی خود، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، از پناهندگان افغانستانی و عراقی ساکن ایران حمایت کرده و به آنها خدمت رسانی می کند.

دولت جاپان همواره به پشتیبانی از کمک های انسان دوستانه به پناهندگان افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران ادامه می دهد

به رنا از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) ایران در تهران؛ دولت جاپان با اهدا کمک 973.214 دلاری  به آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران، ادامه تعهد خود برای حمایت از پناهندگان افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران را به قوت تایید کرد.

حمایت مالی دولت جاپان در راستای پشتیبانی از اجرای پروژه ها و فعالیت های آژانس پناهندگان که هدف آنها خدمت رسانی به خانواده های آسیب پذیر پناهنده افغانستانی است، در بازه زمانی فروردین تا آذر ماه 1398 و با هماهنگی همتای اصلی آژانس پناهندگان سازمان ملل در جمهوری اسلامی ایران، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران (BAFIA) مورد استفاده قرار می گیرند.

این کمک از اجرای راه حل های راهبردی برای پناهندگان افغانستانی که توسط شرکای متعددی در حال اجرا می باشند، حمایت خواهد کرد. این راه حل ها بعنوان بخشی از تلاش های ملی برای افزایش دستیابی به سیاست های فراگیر در خصوص بهداشت، آموزش و معیشت پناهندگان می کوشند. این حمایت مالی به طور خاص، در راستای پوشش و حمایت از "طرح بیمه سلامت" برای پناهندگان، افراد با نیازهای خاص، ساخت مدرسه، آموزش فنی و حرفه ای برای پناهندگان و پروژه های زیرساختی اولیه و پایه در مهمانشهرها و مناطق دورافتاده شهری هزینه خواهد شد.

سال جاری چهلمین سال از زمان ورود پناهندگان افغانستانی به ایران است. نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، آقای ایوو فریسن با قدردانی از حمایت های مالی جاپان از پناهندگان در ایران، اذعان داشت: "جامعه بین المللی باید حمایت های خود از کشورهایی چون ایران که میزبان چنین جمعیت پناهنده بزرگی هستند را افزایش دهند. حمایت مالی جاپان هم‌راستای پیمان جهانی برای پناهندگان که اخیرا مورد تایید قرار گرفته است بوده و به حمایت از کشورهای میزبان در مدیریت جابجایی های بزرگ پناهندگان، از جمله وضعیت طولانی مدت افغانستان می پردازد".

سفیر جاپان در ایران، آقای میتسوگو سایتو، ادامه همکاری نزدیک جاپان و آژانس پناهندگان را تائید کرد: "جاپان یکی از بزرگترین و برجسته ترین حامیان مالی آژانس پناهندگان سازمان ملل خواهد ماند که در سطح جهانی و در ایران از این سازمان حمایت می کند، و این در حالیست که آژانس پناهندگان با هماهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران نقشی حیاتی در راستای پشتیبانی از پناهندگان دارد".

آقای ایوو فریسن می افزاید: "به لطف حمایت های مالی متعهدانه جاپان در سال های گذشته، آژانس پناهندگان با هماهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی توانسته است دسترسی پناهندگان به آموزش، فرصت های معیشتی و مراقبت های بهداشتی را به ویژه از طریق طرح بیمه سلامت افزایش دهد که دستاورد مهم ایران برای پناهندگان است".

جمهوری اسلامی ایران با خدمت رسانی به حدود یک میلیون پناهنده افغانستانی و حدود 30.000 پناهنده عراقی، میزبان یکی از بزرگترین جمعیت های پناهنده در جهان است. 97 درصد از این جمعیت در مناطق شهری و در کنار ایرانیان زندگی می کنند. سه درصد باقی مانده این جمعیت در 20 مهمانشهر دولتی برای پناهندگان ساکن هستند. بر اساس تخمین های دولت، علاوه بر پناهندگان افغانستانی دارای مدرک، 1.5 تا 2 میلیون افغانستانی بدون مدرک نیز در جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند.

آژانس پناهندگان سازمان ملل در ایران، 35 سال است که در ایران حضوری بی وقفه داشته و با همکاری نزدیک با همتای اصلی دولتی خود، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله/کشور، از پناهندگان افغانستانی و عراقی ساکن ایران حمایت کرده و به آنها خدمت رسانی می کند.


  خبرگزاری افغان ایرکا

• اخبار مرتبط:

• نظر شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری افغان ايرکا در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی و پشتو یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد