Share/Save/Bookmark

کد مطلب :65785
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 ثور 1397 ساعت : 14:02:23

طفل هلمندى: به يک قوماندان فروخته شدم و بالايم چند بار تجاوز جنسى نمود

طفل هلمندى که براى کسب تعليمات دينى، از پاکستان به ولايت قندوز رفته و بعداً به ولايت تخار برده شده بود، مى گويد بعد از آنکه از سوى يک قوماندان فروخته شد، بالاى وى تجاوز جنسى صورت گرفته، به وى مواد مخدر داده شده و به رقص کردن مجبور گرديده است.

بريالى (نام مستعار) يکى از باشندگان هلمند است که ١٢ سال عمر دارد و اکنون در مرکز تربيۀ اطفال در تخار زندگى مى کند.

پدر بريالى از هلمند و مادرش باشندۀ اصلى پشاور است، مادر و پدرش اکنون در ولايت هلمند زندگى مى کنند؛ اما موصوف با پدرکلان خود در يوسف آباد پشاور زندگى مى کرد.

موصوف در بيان داستان خود دل نادل بود و گفت: "هشت ساله بودم که پدر و مادرم به هلمند آمده اند؛ اما خودم پا پدرکلان خود در پشاور ماندم، تا تعليمات دينى انجام دهم."

او گفت که شماری از باشندگان قندوز نيز در مدرسۀ پشاور، با وى درس مى خواندند.

او افزود: "درس خود را درآنجا خلاص کردم، دستاربندى نيز صورت گرفت، همصنفى هايم گفتند که درس متباقى را در ولسوالى امام صاحب قندوز مى خوانيم، مدتى بعد با آنها به ولايت قندوز آمدم."

به گفتۀ بريالى، در مدرسۀ مکى ولسوالى امام صاحب درس را آغاز نمود؛ اما يک ماه بعد با شخصى به نام اسحاق اشنا شد.

او گفت: "اسحاق برايم گفت که وضعيت در قندوز خراب است، به تخار ميروم، در آنجا مدارس خوب وجود دارد، با حرف هايش فريب خوردم، هر دو به تخار آمديم."

بريالى افزود وقتيکه با اسحاق به ولسوالى دشت قلعه رسيدم، سه شب را در يک خانه با اسحاق سپرى کردم.

بريالى خاموش شد و بعداً با صداى گريه آلود گفت: "اسحاق با يک شخص در تيليفون صحبت مى کرد، به او گفت که يک بچه آوردم، بالاى تان مى فروشم، خيلى زيبا است، وقتيکه اين حرف ها را شنيدم، سخت ترسيدم؛ اما هيچ کرده نتوانستم."

او گفت که حوالى ساعت ١١:٠٠ شب بود که برخى از افراد مسلح آمده و وى را به زور به يک موتر بلند کردند و گفتند که تو به قوماندان عنايت فروخته شده اى.

او گفت: "با شنيدن اين حرف گريه کردم؛ اما آنها مرا لت وکوب کردند، به زور به موتر بلند کرده، چند ساعت منزل کرديم؛ به يک خانه رسيدم، در آن خانه افراد مسلح زياد وجود داشتند، به يک اطاق داخل شدم، در آنجا سه نفر نشسته بودند که به يکى از آنها قوماندان عنايت مى گفتند."

بريالى افزود که قوماندان با شمارى از افراد خود مصروف شراب نوشى بود، به وى نيز به زور شراب دادند.

او گفت: "مرا شراب خيلى زياد دادند، بى خود شدم، صبح که به هوش آمدم با قوماندان عنايت در يک بستره بودم، وجودم درد گرفته بود، فهميدم که بالاى من تجاوز جنسى صورت گرفته است."

به اساس معلومات بريالى، پنج ماه با قوماندان عنايت بودم، در اين مدت چند بار به من لباس دخترانه پوشانيده در محافل بالايم رقص مى کرد و مکررا مورد تجاوز جنسى قرار مى گرفتم."

بريالى که در هر دو دستش نشانه هاى زخم ديده مى شد، در اين مورد گفت: "وقتيکه از رقص و يا هم از شراب نوشى انکار مى کردم، در اين صورت سگرت روشن شده و يا هم چرس در دست من گذاشته و به زور به اين کار مجبور مى شدم."

به گفتۀ او، يک روز قوماندان عنايت مرا به خانۀ خود برد، در آنجا به زنان تاکيد  کرد که به اين طفل اجازۀ بيرون رفتن از خانه ندهيد.

بريالى گفت: "به زنان زياد عذر کردم که تا سرک ميروم و پس مى آيم، وقتيکه به سرک رسيدم، يک موتر آمد، دست دادم، ايستاد شدم، در مسير راه رانندۀ موتر بعضى سوالات از من مطرح کرد، مرا به ولسوالى خواجه بهاءالدين برد."

او گفت که راننده با استفاده از حرف هايش، وى را در ولسوالى خواجه بهاوالدين به قوماندان حکيم سپرد؛ اما از سوى او باز هم به شخصى به نام فريدون سپرده شد.

به گفتۀ او، فريدون بالاى وى تجاوز جنسى نکرد؛ اما وى را مکررا مجبور کرد که در لباس دخترانه رقص نمايد.

او گفت که يک مدت با فريدون بود؛ اما يک روز نيروهاى امنيتى بر خانۀ فريدون عمليات انجام دادند و وى را نيز با خود بردند.

بريالى افزود که اکنون در يک پرورشگاه اطفال در شهر تالقان مرکز ولايت تخار، با اطفال ديگر زندگى مى کند.

رييس عدليه: موضوع بريالى صد درصد قاچاق انسانى است

حشمت الله حشم رييس عدليۀ تخار و مسوول کميتۀ ولايتى کميسيون عالى مباره با قاچاق انسانى اين ولايت، به پژواک گفت که در جريان سال جارى تاکنون ١٦ واقعۀ قاچاق انسانى نزد آنها ثبت شده است.

او افزود که موضوع بريالى نيز شامل اين واقعات است که بايد عاملين آن دستگير و به چنگ قانون سپرده شوند.

حشم گفت که براى جلوگيرى از قاچاق انسانى، چند بار برنامه هاى آگاهى عامه انجام داده؛ اما همچو رويدادها در اين ولايت از سوى زورمندان و قوماندانان انجام ميشود.

قوماندانى امنيه: در مورد واقعۀ بريالى معلومات نداريم

سمونوال نظام الدين غورى آمر امنيت قوماندانى امنيۀ تخار نيز به پژواک گفت که موضوع بريالى تاکنون به شکل رسمى با آنها شريک نشده است.

غورى گفت که در اين مورد تحقيقات انجام مى دهد و عاملين آن، به زودى به چنگ قانون سپرده خواهند شد.

از سويى هم مکتوبى که حدود دو هفته قبل، از سوى څارنوالى تخار به قوماندانى امنيه ارسال شده و يک کاپى آن به دسترس آژانس پژواک قرار گرفته، در آن آمده است که قوماندان عنايت، قوماندان حکيم و فريدون به زودى در پيوند به اين واقعه جلب خواهند شد.

تلاش نموديم که در اين مورد با افراد ياد شده نيز صحبت نماييم؛ اما آنها از اظهار نظر در اين مورد خود دارى نمودند.

از سويى هم بسم الله وزيرى مسوول بخش اطفال کميسيون مستقل حقوق بشر در زون شمالشرق به پژواک گفت که هر نوع ظلم با بريالى صورت گرفته است. عاملين اين رويداد بايد به زودى بازداشت و مجازات شوند.

او گفت: "بريالى معتاد شده است، مورد تجاوز جنسى قرار گرفته و به رقص کردن مجبور شده است، هر نوع ظلم با وى صورت گرفته است که رويداد خيلى بد و دلخراش است."

به گفتۀ وزيرى، در اين قضيه تمامى افرادى شامل اند که به شکلى از اشکال با برخى از مقامات ولايتى در کابل و ولايت ها روابط نزديک دارند.

عالم دينى: قرآنکريم همچو اعمال را حرام خوانده است

مولوى محبوب الله حنيف استاد دارالعلوم مرکزى تخار در اين مورد به پژواک گفت که قرآنکريم اعمال بد چون لواطت، زنا و غيره را حرام و گناه کبيره خوانده است.

به گفتۀ او، افرادى که اين کار ها را انجام مى دهند، بايد حدود شرعى بالاى آنها تطبيق گردد.

 همچنان در فقرۀ اول مادۀ سوم قانون قاچاق مهاجرين و قاچاق انسان آمده است که استخدام شخص به هدف سوء استفاده و يا هم از حالت مجبوريت و آسيب پذيرى، قاچاق انسان خوانده ميشود.

در بخش ديگر اين ماده آمده است که در کنترول آوردن طفل به هدف استفادۀ سوء نيز قاچاق انسانى است.

در مادۀ دهم اين قانون آمده است که اگر در واقعۀ قاچاق انسانى؛ مجنى عليه زن يا طفل باشد، مرتکب جرم به هشت سال حبس محکوم ميشود.

قابل ذکر است که اکنون شمار زيادى از اطفال مانند بريالى در ولايات شمالى کشور، از سوى زورمندان با سرنوشت مشابه مواجه اند؛ اما اين واقعات تاکنون افشا نشده است.


  پژواک

• اخبار مرتبط:

• نظر شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری افغان ايرکا در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی و پشتو یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد
لیلا
جمعه 28 ثور 1397
مشکل ما دولت کثیف و فاسد است، امثال اینها را باید در زودترین فرصت اعدام کند.
مجاهد
چهار شنبه 26 ثور 1397
بعد از ادا سلام با بسیار افسوس باید گفت که لعنت الله ج بر اینها حامیان اینها و امثال شان در دنیا و اخرت خواهانیم الله در بدترین حصه جهنم اینها را قرار دهد مرتبه اعمال زشت شان از قوم لوط بد تر است